George Overmeire's Website
The Art of Life is dying young....as late as possible!

Ook ik vraag me wel eens af hoe mijn belangstelling voor de vroeg-romantische muziek van Albert Lortzing (en tijdgenoten) te combineren valt met mijn belangstelling voor middeleeuwse muziek en cultuur in het algemeen en het Gregoriaans in het bijzonder.

Het valt ook niet echt te combineren :-). Soms ligt het accent wat meer op het één, dan weer wat meer op het ander.

Mijn belangstelling voor Gregoriaans is een overblijfsel uit mijn tijd als dirigent van kerkoren: ik heb zeventien jaar lang een kerkkoor gedirigeerd dat uitstekend Gregoriaans zong. Met dit koor heb ik het Graduale meerdere keren helemaal rond gezongen. Nog wel in de stijl van Mocquereau, en voor de praktijk bedachte uitvoeringspraktijk, die tegenwoordig als niet authentiek meer wordt beschouwd.


De literatuur over het Gregoriaans is inmiddels overstelpend. Ik zou mij full-time met uitsluitend Gregoriaans moeten kunnen bezighouden - en wellicht een celibatair leven moeten leiden :-) - om wetenschappelijk iets van betekenis te kunnen bijdragen.

Momenteel beperk ik mij ertoe de literatuur zo goed mogelijk bij te houden.